Cerca
O gasto “extraordinario” do Ministerio de Defensa
Se desexa enviar a varias persoas, separe os con comas.