Cerca
O 3% das explotacións da UE dominan 52% da superficie agraria útil
Se desexa enviar a varias persoas, separe os con comas.